Aktualności

  • Informacje

    Kancelaria będzie na bieżąco informować klientów o zmianach w godzinach pracy czy ewentualnych dniach, w których będzie nieczynna z uwagi na urlopy i inne okoliczności.

Kiedy konieczna jest pomoc notariusza?

W Częstochowie zapraszam klientów, potrzebujących poświadczeń i aktów notarialnych m.in. w przypadku takich zagadnień:

Nieruchomości

Formy aktu notarialnego wymagają wszystkie czynności związane z obrotem (umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, zniesienia współwłasności, działy spadku) i obciążaniem nieruchomości (służebności osobiste, gruntowe, przesyłu, ustanawianie hipoteki – poza hipotekami zabezpieczającymi wierzytelności z umów zawartych z bankami, a wymienionymi jako czynności bankowe w prawie bankowym). Czynności notarialne (sporządzanie, odczytanie i podpisanie aktu notarialnego) zawsze dokonują się w kancelarii notarialnej, a jedynie w przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami poza kancelarią.

Więcej

Dokumenty

Notariusz uwierzytelnia podpisy osób na różnych dokumentach, nadaje dokumentom tzw. datę pewną, co oznacza, że dokument opatrzony tą datą powstał najpóźniej w tej właśnie dacie; poświadcza też zgodność kopii z okazanymi dokumentami, co jest wymagane w różnych instytucjach (w szkołach, sądach, bankach itp.). Notariusz może też nadać formę aktu notarialnego dokumentom, dla których brak jest wymogu zachowania formy aktu, np. testamenty, umowy pożyczki, najmu itp. Forma aktu notarialnego w tych przypadkach gwarantuje poprawność sporządzenia dokumentu i ma też walor dowodowy przy ewentualnym sporze na tle takiego dokumentu.

Więcej

Inne czynności

Notariusze sporządzają ponadto i między innymi:

  • Akty Poświadczenia Dziedziczenia, których skutek jest tożsamy ze skutkiem przeprowadzonego przed sądem postępowania o stwierdzenie praw do nabycia spadku i wydanego w tym postępowaniu Postanowienia,
  • protokoły z przyjęcia oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
  • testamenty,
  • umowy zrzeczenia się dziedziczenia,
  • pełnomocnictwa.
Więcej

Skontaktuj się

ul. Dąbrowskiego 24/1
42-200 Częstochowa

tel.: (34) 361 38 22
tel./fax: (34) 368 36 80
e-mail: ewarokowska@notariuszczestochowa.pl

Dni i godziny urzędowania kancelarii

tel. kom.: 603 113 652

pon.: 9:00 – 17:00
wt.-czw.: 9:00 – 16:00
pt.: 9:00 – 15:00

w każdy ostatni dzień miesiąca
kancelaria czynna w godzinach: 9:00 – 15:00